Aanpak diefstal

Diefstal op school is geen evidentie. Vaak is er enkel een vermoeden van een dader. Daarenboven is een kleine diefstal vaak een ernstig feit op school, maar een fait-divers voor de politie.

Hoe scholen om kunnen gaan met een (vermoeden van) diefstal en wanneer en hoe de politie kan ingeschakeld worden, is uitgewerkt in onderstaand schema.