Cyberpesten

Cyberpesten blijft een probleem waar jongeren geregeld mee geconfronteerd worden. Alle scholen en CLB's hebben een beleid om dit fenomeen preventief en met gerichte maatregelen te benaderen. Ook Jeugd & School werkt preventief aan dit fenomeen en organiseert het overleg tussen de secundaire scholen en lokale politie op dit vlak.

Op deze pagina geven we graag enkele tips en nuttige links in verband met dit thema. Onderstaande tips zijn te vinden op www.veiligonline.be.

Cyberpesten voorkomen

 • Zorg dat je weet waar je kind mee bezig is. Probeer een sfeer te creëren waarin je kind met problemen naar je toe komt.
 • Zet de computer in een gemeenschappelijke ruimte. Kinderen zijn voorzichtiger als ze weten dat er een oogje in het zeil gehouden wordt.
 • Leer je kinderen op een veilige, verantwoorde en respectvolle manier met het internet om te gaan. Zeg hen geen zaken te versturen die anderen kunnen kwetsen.

Wat als mijn kind het slachtoffer van cyberpesten is?

 • Probeer als ouder rustig te blijven, ook al kunnen de boodschappen hard aankomen.
 • Wees attent op signalen die je kind kan vertonen.
 • Als je kind gepest wordt, moet je hem of haar serieus nemen, maar ook leren relativeren. Soms zijn de pestmails niet specifiek voor hem of haar bedoeld en is het het beste ze te negeren.
 • Zeg je kind om niet te reageren op haatmailtjes of -berichten en om ze ook niet zelf te versturen. Blokkeer de afzenders. Hij/zij kan dan geen berichten meer sturen naar je kind.
 • Maak een andere nickname en een tweede e-mailadres aan.
 • Meld misbruik bij de provider van de site. Deze kan de pester uit de chatroom verwijderen of het profiel van de site halen.
 • Breng ook de school op de hoogte. Praat erover op school en met andere ouders. De oplossing van dit probleem zou moeten kaderen in het anti-pestbeleid van een school. Over het algemeen zou men op 5 sporen tegelijkertijd moeten werken. De pester, de omstaanders, de gepeste, ouders en school moeten rond de tafel gaan zitten en een oplossing zoeken voor het probleem.
 • In ernstige gevallen, kan de politie ingeschakeld worden. Neem ‘bewijsmateriaal' mee. Bewaar daarom pestmails en -smsjes, chatconversaties, printscreens,...
 • Hou rekening met het effect van cyberpesten op het zelfwaardegevoel of het schuldgevoel van je kind. Hoe groter dit effect, hoe meer tijd er nodig zal zijn voor gesprek en begeleiding.

Wat als mijn kind zelf een pestkop is?

 • Maak duidelijk dat jij dat pestgedrag niet accepteert.
 • Praat met je kind en vraag hem waarom hij dit doet. Cyberpesten is erger dan gewoon plagen.
 • Straf niet meteen, maar wijs je kind wel op zijn verantwoordelijkheden en probeer hem bewust te maken van de gevolgen van zijn daden.
 • Eis van je kind dat hij onmiddellijk ophoudt met zijn pestgedrag.

Nuttige websites