Stress en veerkracht bij kinderen

In de media verschijnen vaak berichten over ernstige moeilijkheden die sommige Vlaamse kinderen en jongeren ervaren. Pestgedrag, stress, suïcide, depressie en gedragsmoeilijkheden zijn termen die geregeld voorkomen. De indruk bestaat dat steeds meer jongeren deze moeilijkheden ervaren.

Toch is er weinig onderzoek naar het voorkomen van deze problemen en vooral naar wat jongeren veerkrachtig genoeg maakt om er mee om te gaan. Sinds 1991 was er geen grootschalig onderzoek meer naar psychische moeilijkheden bij kinderen en jongeren in Vlaanderen.

Gestimuleerd door schooldirecties, leerkrachten en CLB's voerden Jeugd & School Deinze en UGent het grootschalige onderzoek "Generatie 2020" uit. De eerste fase van het onderzoek vond plaats in september 2014. 2170 leerlingen uit 151 klassen waren betrokken. Sindsdien lopen er verschillende vervolgonderzoeken.

De eerste resultaten geven ons zicht op emoties en emotieregulatie bij kinderen. Op basis van deze resultaten worden preventieve acties ondernomen.

Resultaten

De eerste resultaten van Generatie 2020 werden op 10 oktober 2017 door Marie-Lotte Van Beveren gepresenteerd op een symposium in dienstencentrum Leiespiegel. Je kan hier haar presentatie downloaden.