Cyberpesten

Momenteel werkt werkgroep samenwerking scholen - politie aan de aanpak van (cyber)pesten. Daartoe worden enkele brieven samengesteld. Je vindt deze brieven hieronder.

Op deze pagina vind je het logo van Jeugd & School om desgewenst aan de brieven toe te voegen.

Preventief

Bij vaststelling pestprobleem