De Tijdstap is een begeleidingsprogramma met uitgebreide beeldvorming, atelierwerk, training en mobiele begeleiding in de context (jongere, ouders, school). Hierbij combineren we de zorgtypes ‘schoolvervangende dagopvang’ (dagbesteding) met ‘mobiele begeleiding’.

De hulpvraag die wordt gesteld is: ‘Geef ons een beter inzicht in het functioneren van de leerling en ondersteun ons in het werken met de leerling en zijn context om zo een schooluitval te voorkomen.’

De jongeren komen voor beeldvorming en het uitwerken van een actieplan in Dagbesteding in MFC Wagenschot. Op die momenten worden ze in overleg met de school vrijgesteld van school. Na de fase van beeldvorming kunnen zowel de leerling, de ouders als de school verder ondersteund worden door een Mobiele Begeleiding op school en aan huis. De focus van deze mobiele begeleiding ligt op het tot uitvoer brengen van het actieplan in samenwerking met de context.

De Tijdstap ontstond op initiatief van Jeugd & School, in samenwerking met PC Wagenschot. Je kan meer informatie over De Tijdstap vinden op de website van PC Wagenschot.

 

Presentatie

Op 19 november 2016 werden Jeugd & School en De Tijdstap voorgesteld op een bijeenkomst van de nationale Rotary-commissie ANAH-NVSG in Tessenderlo. Je kan de presentatie hier downloaden.

Dankzij

Tijdstap is mogelijk dankzij