Charter Generatie 2020

Generatie 2020 wil tot concrete realisaties komen op basis van de wetenschappelijke inzichten uit het onderzoek.

Daartoe werd op het symposium van 10 oktober 2017 een ontwerp van charter voorgesteld.

Het charter is ondertussen gefinaliseerd en werd maandag 12 maart ondertekend door alle betrokkenen.