Studiekeuzebegeleiding

Een goeie studiekeuze is van essentieel belang voor een geslaagde schoolcarrière. Jeugd & School DeMo boog zich daarom tussen 2014 en 2018 over de studiekeuzebegeleiding in de eerste graad.

Er zijn 10 pijlers bepaald die van belang zijn bij een studiekeuzeproces.  Deze pijlers komen expliciet en impliciet aan bod in de methodieken die in de studiekeuzedossiers aan bod komen. Bepaalde pijlers vormen nog een uitdaging voor innovatieve methodieken.

De studiekeuzedossiers die door de betrokken scholen gebruikt worden, vind je ter inspiratie op deze site terug, net als linken naar websites met inspirerende methodieken.

Ken je nog een inspirerende methodiek of website, geef dan zeker een seintje aan onderwijs@deinze.be.