Contact

Marie-Lotte

Met vragen of opmerkingen kan u terecht bij

Marie-Lotte Van Beveren

Universiteit Gent

09 264 64 14

marielotte.vanbeveren@ugent.be

Werkgroep

Het onderzoek wordt in goede banen geleid door een werkgroep met volgende leden:

Vanuit Jeugd & School en stad Deinze

  • Etienne Carrette, voorzitter Jeugd & School
  • Filip Claeys, psycholoog, diensthoofd onderwijs stad Deinze
  • Drs. Marieth Guelen, psycholoog en orthopedagoog
  • Liesbet Moortgat, zelfstandig orthopedagoog, oplossingsgericht therapeut / coach
  • Eddy Raes, co√∂rdinerend directeur vrije basisscholen Deinze
  • Valerie Verstraeten, directeur BS-GO Erasmus Deinze
  • John Caron, directeur Leiepoort, campus Sint-Hendrik

Vanuit UGent, VOPSpsy

  • Prof. Dr. Caroline Braet, vakgroepvoorzitter VOPSpsy UGent
  • Dr. Sandra Verbeken, onderzoeksgroep klinische ontwikkelingspsychologie
  • Marie-Lotte Van Beveren